Спряна е за срок до шест месеца акредитацията на Орган за сертификация на продукти при „БИОЛИА СЕРТ“ ЕООД

Считано от 15.10.2019г. е спряна за срок до шест месеца акредитацията на Орган за сертификация на продукти при „БИОЛИА СЕРТ“ ЕООД

 

Уважаеми дами и господа,

Със заповед на Изпълнителния директор на ИА БСА, считано от 15.10.2019г. е спряна за срок до 6 (шест) месеца акредитацията на Орган за сертификация на продукти при „БИОЛИА СЕРТ“ ЕООД (рег.№17 ОСП) на основание на чл. 36 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС), във връзка със заявено доброволно желание от ООС.