СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ ОТ ИА БСА КОНКУРСИ

Списъци на допуснатите и недопуснати до участие кандидати за обявените от ИА БСА конкурси за длъжностите „Старши експерт счетоводител“ и „Младши експерт“ в отдел ”Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”

Списъци на допуснатите и недопуснати до участие кандидати за обявените от ИА БСА конкурси за длъжностите „Старши експерт счетоводител“ и „Младши експерт“ в отдел ”Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Списък с допуснатите и недопуснати до участие  кандидати за обявения от ИА БСА конкурс за длъжността „Старши експерт счетоводител“ в отдел  ”Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ на ИА БСА, можете да видите в Рубриката „Връзки с обществността“ или ТУК:

 Списък с допуснатите и недопуснати до участие  кандидати за обявения от ИА БСА конкурс за длъжността „Младши експерт“ в отдел  ”Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ на ИА БСА, можете да видите в Рубриката „Връзки с обществността“ или ТУК: