Работна среща на тема „Прилагане на изискванията за акредитация в областта на строителството“

Във връзка с осигуряване на условията за изпълнение на  „Устойчивост на дейността по акредитация и хармонизиране на услугите, предоставяни от акредитираните органи за оценка на съответствието“ на 04.04.2023 г. в конферентната зала на ИА БСА се проведе работна среща на тема „Прилагане на изискванията за акредитация в областта на строителството“.

Участие взеха представители от 37 акредитирани лаборатории за изпитване в областта строителството.