РАБОТНА СРЕЩА НА ТЕМА „ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБХВАТИТЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ В ОРГАНИТЕ ЗА КОНТРОЛ"

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИТЕ ЗА КОНТРОЛ

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на работна среща на тема : Представяне на обхватите на акредитация в органите за контрол", която се ще се проведе на 29 юни 2023 г. (четвъртък) с начало: 14:00 часа в сградата на ИА БСА (адрес: град София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А, Конферентна зала, ет. 1).

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на специализирано информационно събитие, което се организира от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА), на 30 март 2023 г. (четвъртък) с начало: 14:00 часа в сградата на ИА БСА (адрес: град София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А, Конферентна зала, ет. 1).