Работна среща на тема „Осигуряване на функционалната годност на техническите средства, използвани при различните методи на контрол без разрушаване“

Във връзка с осигуряване на условията за изпълнение на  „Устойчивост на дейността по акредитация и хармонизиране на услугите, предоставяни от акредитираните органи за оценка на съответствието“ на 27.03.2023 г. в конферентната зала на ИА БСА се проведе работна среща на тема „Осигуряване на функционалната годност на техническите средства, използвани при различните методи на контрол без разрушаване“.

Участие взеха представители от 24 акредитирани органи за контрол в областта на контрол без разрушаване.