ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЯВЕНИЯ ОТ ИА БСА КОНКУРС СЕ ОТЛАГА, ПОРАДИ ЗАБОЛЯВАНЕ НА ЧЛЕН ОТ КОМИСИЯТА

Провеждането на обявения от ИА БСА конкурс за длъжността „Старши експерт счетоводител“ в дирекция ”Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, предвиден за 11.03.2021г. се отлага поради заболяване на член от комисията

Провеждането на обявения от ИА БСА конкурс за длъжността „Старши експерт счетоводител“ в дирекция ”Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, предвиден за 11.03.2021г. се отлага поради заболяване на член от комисията

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Провеждането на обявения от ИА БСА конкурс за длъжността „Старши експерт счетоводител“ в дирекция ”Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, предвиден за 11.03.2021г. се отлага поради заболяване на член от комисията.

Конкурсът ще се проведе на нова дата, за която ще бъдете уведомени допълнително в Рубрика „Новини“ и Рубрика „Връзки с обществеността“.

10.03.2021г.