Проведена работна среща с акредитираните от ИА БСА органи за сертификация на системи за управление

На 11.05.2023г. в конферентрана зала на ИА БСА се проведе работна среща с акредитираните от ИА БСА органи за сертификация на системи за управление с тема "„Прилагане на изискванията за акредитация в областта на органи за сертификация на системи“.

На срещата бяха дискутирани следните акценти:
Прилагане на  BAS QR 30 Процедура за прехвърляне на акредитация и оценка възложена от/на друг НОА и въпроси, обсъждани на последната среща на Комитета за сертификация на ЕА.
IAF_Certsearch и ангажиментите на ИА БСА.
Проект на задължителен документ на IAF за качване и поддържане на данни в базата данни на IAF (IAF Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database).