Проведена работна среща с акредитираните от ИА БСА лаборатории за изпитване на храни

На 12 май 2023 г. (петък) в Конферентна зала на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" (ИА БСА) се проведе Работна среща на тема „Прилагане на изискванията за акредитация в областта на безопасността на храните“.

Участие в срещата взеха лаборатории, акредитирани от ИА БСА в областта на изпитване на храни. Проведене бе дискусия с лабораториите, акредитирани от ИА БСА и включени в списъка на БАБХ на одобрените лаборатории за официален контрол.

Провеждането на поредната регулярна среща с представители на заинтересовани от процеса по акредитация страни, акредитирани от ИА БСА лаборатории за изпитване, допринесе за постигането на устойчивост на дейността и изпълнение на поетите задължения по международната и националната нормативна рамка в областта на безопасността на храните.