ПРОГРАМА  НА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ 2023 ГОДИНА  СЕПТЕМВРИ

ПРОГРАМА

НА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ 2023 ГОДИНА

СЕПТЕМВРИ

 

Период

Тема

1

01.09.2023

Метрологично осигуряване на лаборатории за изпитване и калибриране, изпълняващи изискванията на  БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Информация за курса ТУК

Заявка за участие ТУК

Краен срок за подаване на заявки и плащане: 31.08.2023г.

 

 

2

 

 

 

15.09.2023

Метрологична осигуреност в органите за контрол

Ръководство на ILAC - ILAC-G 27:07/2019 Насоки за измерванията, извършвани като част от процеса на контрол.

 

Информация за курса ТУК

Заявка за участие ТУК

Краен срок за подаване на заявки и плащане: 14.09.2023г.

 

3

 

 

 

 

28.09.2023

 

Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност съгласно изискванията на БДС EN ISO 15189:2023 (ISO 15189:2022).

 

Информация за курса ТУК

Заявка за участие ТУК

Краен срок за подаване на заявки и плащане: 27.09.2023г.

 4 28.09.2023

Изисквания  относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018


Информация за курса ТУК


Заявка за участие ТУК

 Краен срок за подаване на заявки и плащане: 27.09.2023г.