ПРОГРАМА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ 2023

ПРОГРАМА

НА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ 2023 ГОДИНА

АВГУСТ

Период

Тема

1

11.08.2023

Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност съгласно изискванията на ISO 15189:2022.

Информация за курса ТУК

Заявка за участие ТУК
Краен срок за подаване на заявки и плащане: 10.08.2023г.

2

11.08.2023

Изисквания за дейността на  органите за сертификация на продукти, процеси и услуги съгласно изискванията на  БДС EN ISO/IEC 17065.

Информация за курса ТУК

Заявка за участие ТУК
Краен срок за подаване на заявки и плащане: 10.08.2023г.

3

18.08.2023

Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол.

ILAC-P15:05/2020 Приложение на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органите за контрол в системата за управление на органите за контрол.  

Информация за курса ТУК

Заявка за участие ТУК
Краен срок за подаване на заявки и плащане: 17.08.2023г.

4

18.08.2023

Управление и провеждане на вътрешни одити на системи за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018  и БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Информация за курса ТУК

Заявка за участие ТУК
Краен срок за подаване на заявки и плащане: 17.08.2023г.

5

25.08.2023

Изисквания  относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Информация за курса ТУК

Заявка за участие 
Запълнен капацитет: Следваща дата 28.09.2023г 

6

25.08.2023

Управление и провеждане на вътрешни одити на системи за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018  и БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

Информация за курса ТУК

Заявка за участие ТУК
Краен срок за подаване на заявки и плащане: 24.08.2023г.