Поздравителен адрес от Изпълнителния директор на ИА "Българска служба за акредитация" по повод световния ден на акредитацията

Уважаеми органи за оценка на съответствието, оценители и технически експерти, заинтересовани страни и скъпи колеги,

Световният ден на акредитацията е международна инициатива, създадена от Международния акредитационен форум (IAF) и Международното организация за акредитация на лаборатории (ILAC), която се отбелязва всяка година на 9 юни. Събитието има за цел да повиши публичната информация в обществото относно важността на акредитацията във всички области от всекидневния ни живот, като всяка година се акцентира върху различна значима тема.
Мотото на Световния ден на акредитацията през 2024 г. е „Владеем утрешния ден и оформяме бъдещето", което насочва към възможностите които осигурява акредитацията за оформянето и подобряването на различни аспекти от живота в модерния, динамично променящ се свят. В настоящия период на глобална трансформация от аналогов към дигитален свят, необходимостта от дейности по оценка на съответствието играят ключова роля за укрепването на инфраструктурата за качество на национално, регионално и международно ниво. Днес сме изправени пред непрекъснато развиващи се дейности във всички области на живота - промишленост, медицина, околна среда, селско стопанство, търговия, сигурност, иновации и много други. И адаптирането към тази трансформация ще бъде един от жизненоважните приоритети на следващия период. Вече не е възможно да разберем 21-ви век с обичайните начини за правене на бизнес през миналия век и да отговорим на нуждите в областта на дейностите по оценка на съответствието и акредитацията. 
В Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ имайки зад гърба си 25 годишен опит, знаем и вярваме че независимо от компетентното и пълноценно изпълнение, винаги има както и къде да се подобри. За да осигурим на Българския национален орган по акредитация необходимия напредъка, който се изисква от настоящата пазарна и социално икономическа обстановка, последователно инициирахме редица ключови дейности, полагащи крайъгълните камъни на успешното развитие на Българска служба за акредитация.
Международното признание на Българска служба за акредитация е успешно поддържано чрез Многостранното споразумение (IAF MLA), Споразумението за взаимно признаване (ILAC MRA) и Споразумението за многостранно признаване (EA MLA), подписани с Европейската организация за акредитация (EA), Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC) и Международния акредитационен форум (IAF).
Като агенция, възприела принципа на надеждност и отговорност във всички области, в които сме работили до днес, ние вярваме и полагаме всички усилия за запазване на основните ни ценности като безпристрастност и надеждност, опит и компетентност, етика и поверителност, ефикасни иновативни решения, непрестанно надграждане, поддържане на компетентността и самоусъвършенстване, ефективно и партньорско сътрудничество със заинтересованите страни и международни национални органи и експертни организации.
В навечерието на професионалния ни празник искам отново да Ви потвърдя, че нашия основен приоритет и разбиране е компетентност и безпристрастност, надеждност и устойчивост на национално, регионално и международно ниво. Бих искала да изразя искрените си благодарности на нашите отговорни и компетентни колеги, оценители и експерти и всички наши заинтересовани страни за тяхната подкрепа.

С уважение!
Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”

Уважаеми органи за оценка на съответствието, оценители и технически експерти, заинтересовани страни и скъпи колеги,

Световният ден на акредитацията е международна инициатива, създадена от Международния акредитационен форум (IAF) и Международното организация за акредитация на лаборатории (ILAC), която се отбелязва всяка година на 9 юни. Събитието има за цел да повиши публичната информация в обществото относно важността на акредитацията във всички области от всекидневния ни живот, като всяка година се акцентира върху различна значима тема.

Мотото на Световния ден на акредитацията през 2024 г. е „Владеем утрешния ден и оформяме бъдещето", което насочва към възможностите които осигурява акредитацията за оформянето и подобряването на различни аспекти от живота в модерния, динамично променящ се свят. В настоящия период на глобална трансформация от аналогов към дигитален свят, необходимостта от дейности по оценка на съответствието играят ключова роля за укрепването на инфраструктурата за качество на национално, регионално и международно ниво. Днес сме изправени пред непрекъснато развиващи се дейности във всички области на живота - промишленост, медицина, околна среда, селско стопанство, търговия, сигурност, иновации и много други. И адаптирането към тази трансформация ще бъде един от жизненоважните приоритети на следващия период. Вече не е възможно да разберем 21-ви век с обичайните начини за правене на бизнес през миналия век и да отговорим на нуждите в областта на дейностите по оценка на съответствието и акредитацията.

В Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ имайки зад гърба си 25 годишен опит, знаем и вярваме че независимо от компетентното и пълноценно изпълнение, винаги има както и къде да се подобри. За да осигурим на Българския национален орган по акредитация необходимия напредъка, който се изисква от настоящата пазарна и социално икономическа обстановка, последователно инициирахме редица ключови дейности, полагащи крайъгълните камъни на успешното развитие на Българска служба за акредитация.

Международното признание на Българска служба за акредитация е успешно поддържано чрез Многостранното споразумение (IAF MLA), Споразумението за взаимно признаване (ILAC MRA) и Споразумението за многостранно признаване (EA MLA), подписани с Европейската организация за акредитация (EA), Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC) и Международния акредитационен форум (IAF).

Като агенция, възприела принципа на надеждност и отговорност във всички области, в които сме работили до днес, ние вярваме и полагаме всички усилия за запазване на основните ни ценности като безпристрастност и надеждност, опит и компетентност, етика и поверителност, ефикасни иновативни решения, непрестанно надграждане, поддържане на компетентността и самоусъвършенстване, ефективно и партньорско сътрудничество със заинтересованите страни и международни национални органи и експертни организации.

В навечерието на професионалния ни празник искам отново да Ви потвърдя, че нашия основен приоритет и разбиране е компетентност и безпристрастност, надеждност и устойчивост на национално, регионално и международно ниво. Бих искала да изразя искрените си благодарности на нашите отговорни и компетентни колеги, оценители и експерти и всички наши заинтересовани страни за тяхната подкрепа.

С уважение!

     Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

     Изпълнителен директор

     Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”