ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА), има удоволствието да Ви покани на двудневна международна конференция на тема „Акредитация в условията на криза“.

Събитието ще се състои на 02-03 декември 2021 г. в гр. София, Хотел „Холидей Инн София, ет.2 зала „Витоша 2”.

Събитието е част от проект BG16RFOP002-2.008-0001 „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Главна цел на проекта е повишаване на информираността за ползите от акредитация и поддържане квалификацията на лицата, участващи в процеса по акредитация, поддържане на експертизата и нивото на познаване на спецификата и дейността по акредитация на ИА БСА от лица и организации, органи за оценка на съответствието /ООС/, пряко ангажирани с процеса по акредитация.

Важно! Във връзка със спазване на Заповед № РД-01-856/ 19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването за събитието ще бъде създадена необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

-         са ваксинирани или преболедували, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

-         представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Броят на участниците ще бъде ограничен, съобразно капацитета на залата и действащата към момента на провеждане Заповед на Министъра на здравеопазването.

Моля да заявите предварително участието си в Конференцията на e-mail: project_opic@nab-bas.bg до 16:00 ч. до 26 ноември 2021г. (петък), като попълните приложената Заявка за участие.

Ако желаете, освен като участник, имате възможност да представите своя опит с доклад, изказване или презентация в програмата на конференцията. За целта е необходимо да ни изпратите презентационен материал. В дните на конференцията ще бъде осигурена възможност презентаторите да използват предварително избрана от тях форма за включване - на живо или он-лайн.

Всеки участник потвърдил участие и присъствие и включен в списъка за международната конференция, до запълване на максималния брой, ще бъде уведомен по е-мейл. Желаещите, които не са получили потвърждаващ е-мейл, няма да бъдат допуснати на събитието.

Важно! Ще бъдат осигурени и спазвани всички противоепидемични мерки относно провеждане на събития на закрито. При влизане в залата на събитието всеки участник трябва да удостовери заявените от него обстоятелства относно статуса си със съответния вид документ.

ПРИ ПРОМЯНА В ДАТИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪОБРАЗНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА ЩЕ БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ СВОЕВРЕМЕННО!

Приложение – Заявка за участие и Програма


За допълнителна информация или въпроси:

Даниела Михайлова – главен експерт, ИА БСА

Тел: 0888214167, e-mail: Conference2021@nab-bas.bg

Тодор Гунчев, главен секретар, ИА БСА

телефон: +359 888 215 455, e-mail: t.gunchev@nab-bas.bg