ПОКАНА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА 30.03.2023 СОФИЯ

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на специализирано информационно събитие, което се организира от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА), на 30 март 2023 г. (четвъртък) с начало: 14:00 часа в сградата на ИА БСА (адрес: град София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А, Конферентна зала, ет. 1).

Основни акценти в програмата са:

  1. Нормативни актове в областта на киберсигурността.
  2. Разработване на кандидат-схемите по Закона за киберсигурността.
  3. Нови документи от системата за управление на ИА БСА - Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на органи за сертификация извършващи сертификация по ISO 37001 „Системи за управление за борба с подкупването“
  4. Представяне на дейността на Съюз за стопанска инициатива.

Въпроси, свързани с обявените теми могат да бъдат изпращани  предварително на e-mail: d.mihaylova@nab-bas.bg.

Моля да потвърдите участието си в информационното събитие на e-mail: d.mihaylova@nab-bas.bg в срок до 29.03.2023 г.

За повече информация:

Даниела Михайлова – Главен експерт, Дирекция АПФСО, ИА БСА

Тел: 0888214167