ПОКАНА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА 26.01.2023 СОФИЯ

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на специализирано информационно събитие, което се организира от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА), на 26 януари 2023 г. (четвъртък) с начало: 14:00 часа в сградата на ИА БСА (адрес: град София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А, Конферентна зала, ет. 1).

Основни акценти в програмата са:

  • Приоритети на ИА БСА за 2023 г.
  • Планиране на оценките на ООС. Ценоразпис на услугите, предоставяни от ИА БСА
  • Подход на ИА БСА за провеждане на преход към акредитация по  ISO 15189:2022
  • Подход на ИА БСА за провеждане на преход към ISO/IEC 27001:2022 (БДС ISO/IEC 27001:2022) ОТ ISO/IEC 27001:2013 (БДС EN ISO/IEC 27001:2017)

Моля да потвърдите участието си в информационното събитие на e-mail: d.mihaylova@nab-bas.bg в срок до 25.01.2023 г.

Въпроси, свързани с обявените теми могат да бъдат изпращани  предварително на e-mail: d.mihaylova@nab-bas.bg.

За повече информация:

Даниела Михайлова – Главен експерт, Дирекция АПФСО, ИА БСА

Тел: 0888 214167; 02 7966 401