ПОКАНА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА 23.02.2023 СОФИЯ

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на специализирано информационно събитие, което се организира от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА), на 23 февруари 2023 г. (четвъртък) с начало: 14:00 часа в сградата на ИА БСА (адрес: град София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А, Конферентна зала, ет. 1).


Основни акценти в програмата са:

 

1.    Приоритети на ИА БСА за 2023 г.

Доклад за дейността на ИА БСА за 2022 г.;

Становище по доклада от Съвета по акредитация

2.    Нови документи от системата за управление на ИА БСА - Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на органи за сертификация на биологично производство, съгласно регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на съвета

3.    Информация за процеса на въвеждане на нови схеми за акредитация

4.  Представяне на дейността на Сдружение на контролиращите лица за биологично производство.Моля да потвърдите участието си в информационното събитие на e-mail: d.mihaylova@nab-bas.bg в срок до 22.02.2023 г.

Въпроси, свързани с обявените теми могат да бъдат изпращани  предварително на e-mail: d.mihaylova@nab-bas.bg.

За повече информация:

Даниела Михайлова – Главен експерт, Дирекция АПФСО, ИА БСА

Тел: 0888214167, e-mail: office@nab-bas.bg