Подписан Меморандум за сътрудничество между Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (EA BAS) и Националния орган по акредитация на Литва (LA)

На 23 май 2024 г., по време на 55-тата Генерална асамблея на Европейската организация за акредитация беше подписан Меморандум за сътрудничество между Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (EA BAS) и Националния орган по акредитация на Литва (LA) с цел подобряване на сътрудничеството чрез споделяне на знания и опит в областта на акредитацията.