Подход на ИА БСА за прилагане на ISO 17043:2023

На страницата на Международната организация по стандартизация (ISO) на 10.05.2023 г. e публикуван стандарт ISO 17043:2023 Conformity assessment — General requirements for the competence of proficiency testing providers(Оценка на съответствието. Общи изисквания за компетентността на организаторите на изпитвания за пригодност).

( https://www.iso.org/standard/80864.html )

Той отменя и заменя ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing(Оценка на съответствието. Общи изисквания за изпитванията за пригодност).

Новата версия на ISO 17043:2023 отразява значителните промени в свързаните стандарти ISO/IEC 17025:2017General requirements for the competence of testing and calibration laboratories“ и ISO 13528:2022 „Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison“.

Съгласно Резолюция на Международна организация за акредитация на лаборатории (ILAC) е определен тригодишен преходен период от датата на публикуване към преминаване към изискванията на ISO 17043:2023. До края на този период организаторите на изпитвания за пригодност, акредитирани по ISO 17043:2010 в световен мащаб, трябва да са оценени и акредитирани по ISO 17043:2023.

Информация за резолюцията на ILAC можете да откриете на следния линк: https://ilac.org/latest_ilac_news/publication-of-iso-iec-170432023/

Кандидатстващите за организатори на изпитвания за пригодност ще бъдат оценявани само по изискванията на ISO 17043:2023.