Отнета е акредитацията на Орган за сертификация на продукти при „ТЮФ Рейнланд България“ ЕООД

Считано от 14.10.2019г. е отнета е акредитацията на Орган за сертификация на продукти при „ТЮФ Рейнланд България“ ЕООД Уважаеми дами и господа, Със заповед на Изпълнителния директор на ИА БСА, считано от 14.10.2019г. е отнета акредитацията на Орган за сертификация на продукти при „ТЮФ Рейнланд България“ ЕООД (рег.№15 ОСП) на основание на чл. 36 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС), във връзка със заявен доброволен отказ от акредитация.

Считано от 14.10.2019г. е отнета е акредитацията на Орган за сертификация на продукти при „ТЮФ Рейнланд България“ ЕООД

 

Уважаеми дами и господа,

Със заповед на Изпълнителния директор на ИА БСА, считано от 14.10.2019г. е отнета акредитацията на Орган за сертификация на продукти при „ТЮФ Рейнланд България“ ЕООД (рег.№15 ОСП) на основание на чл. 36 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС), във връзка със заявен доброволен отказ от акредитация.