Отлагане на конкурси за работа

Провеждането на етапите тест и интервю от обявените конкурси в ИА БСА за длъжности „Старши инспектор“ (организатор–логистик)– 2 щ. бр., в отдел „Акредитация на органи за сертификация и органи за контрол“, дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието“ в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация; „Старши инспектор“ (организатор–логистик и отговорник за картотека на ИА БСА)– 1 щ. бр., в отдел „Акредитация на лаборатории“, дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието“ в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация; „Старши инспектор“ (организатор –логистик)– 1 щ. бр., в отдел „Акредитация на лаборатории“, дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието“ в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация , предвидени за 29.09.2021г. се отлагат, поради заболяване на член от комисията.

Етапите тест и интервю на конкурсите, ще се проведат на нова дата, за която ще бъдете уведомени допълнително в Рубрика „Новини“ и Рубрика „Връзки с обществеността“.