От 05.06.2024г. Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ има нова Запазена марка (лого)

Уведомяваме Ви, че на 05.06.2024 г.  е регистрирана новата Запазена марка (лого) на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.

          Има нова версия на “Правилата за ползване на акредитационния символ на ИА БСА, за позоваване на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение“ BAS QR 5  с ревизия 6 от 05.06.2024г., в сила от 05.07.2024г.

          В съответствие с процедура BAS QR 5, новите акредитационни символи ще бъдат представени на всички акредитирани органи за оценка на съответствието до 30.09.2024г.

          Използваните към настоящия момент акредитационни символи от акредитираните органи за оценка на съответствието, издадени преди датата на влизане в сила на версия 6  на BAS QR  5, могат да продължат да се използват в дейностите на органите за оценка на съответствието, при спазване на следните условия:

  • в цифрови документи и цифрова информация - до 10.06.2025г.;
  • на хартиени документи и печатни материали - до 31.12.2025г.;
  • в протоколи, сертификати/доклади - не по-късно от 31.12.2025г..

          В съответствие с изискванията на BAS QR 5, версия 6,  от 01.10.2024г., в сертификатите за акредитация ще се поставя новия знак за акредитация.

Актуализираният формуляр на сертификата за акредитация ще бъде издаван за сертификати за акредитация, издадени  от 01.10.2024 г.

          Сертификатите, издадени преди датата на влизане в сила на BAS QR 5 версия 6, остават валидни, докато не бъдат променени или изтекат, като  те няма да бъдат преиздавани поради промяна във формата на сертификата за акредитация.