ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ”

Окончателни резултати от конкурс, обявен от ИА БСА за длъжност старши експерт счетоводител в дирекция АПФСО на ИА БСА

Окончателни резултати от конкурс, обявен от ИА БСА за длъжност старши експерт счетоводител в дирекция АПФСО на ИА БСА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Окончателните резултати от конкурса за длъжността „Старши експерт счетоводител", дирекция "Административно-правно и финансово стопанско обслужване"  на Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”, можете да видите в Рубриката „Връзки с обществността“, или да изтеглите от ТУК: