Нова версия на ръководство ILAC G19:06/2022

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Информираме Ви, че е утвърдена и публикувана на уеб страницата на Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAChttps://ilac.org/publications-and-resources/ilac-guidance-series/ нова версия на ръководството Модули в криминалистичния научен процес (ILAC G19:06/2022 Modules in a Forensic Science Process).

Този документ има за цел да предостави насоки за отделите за съдебна медицина, участващи в изследване и тестване в процеса на съдебна медицина, като предоставя прилагане на ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 17020.

Документът на английски език можете да изтеглите от ТУК.