На 14 юни 2024г. се проведе специализирано информационно събитие по повод Световния ден на акредитацията.

На 14 юни 2024г. се проведе специализирано информационно събитие по повод Световния ден на акредитацията.

09 юни е обявен за
Световния ден на акредитацията (WAD), ден, който Международния акредитационен форум (IAF) и Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC) празнуват всяка година с членове, партньори, заинтересовани страни и други организации в областта на оценката на съответствието. Темата на Световния ден на акредитацията през 2024 г. е „Владеем утрешния ден и оформяме бъдещето", което насочва към възможностите които осигурява акредитацията за оформянето и подобряването на различни аспекти от живота в модерния, динамично променящ се свят.

Г-н Николай Павлов, Заместник министър на Министерство на икономиката и индустрията, принципал на ИА БСА, отбеляза в приветствието си - „Българската служба за акредитация е съществена и важна част от инфраструктурата по качество на българската икономика повече от четвърт век“. Той определи като решаваща ролята на Агенцията за намирането на ефикасни решения на новите предизвикателства за изпитване и сертификация и за киберсигурността, на надежден и компетентен пазител, който да отговори на всички нужди на бизнеса, обществото и правителството. Зам.-министър Павлов акцентира върху резултатите от дейността на Агенцията в последните 4 години – над 2500 одитни оценки, над 600 акредитирани органа, над 10 милиона лева от такси по акредитация, внесени в държавния бюджет. Данните са доказателство, че с благодарение на висококвалифицирания си екип, Българската служба за акредитация гарантира високо равнище на дейност, компетентност и ефективност във всички области, свързани с акредитацията.

Инж. Ирена Бориславова, изпълнителен директор на ИА БСА поздрави гостите и участниците в събитието със следните думи:

„На Световния ден на акредитацията през 2024 г. ние празнуваме постигнатия  напредък и световното признание за основната роля на акредитацията при осигуряване на безопасни, надеждни и прогресивни иновации.

„ИА БСА остава отдадена на своята мисия, като непрекъснато се адаптира и развива, за да отговори на нуждите на един динамичен свят, като гарантира, че всяка стъпка напред е стъпка към по-безопасно, по-развито и по-проспериращо бъдеще за всеки отделен гражданин, за бизнеса и за цялото общество.“

„И на последно място, но първо по важност –  на това събитие е мястото отново да Ви потвърдя, че нашия основен приоритет е осигуряването на компетентност и безпристрастност, надеждност и устойчивост на национално, регионално и международно ниво.“, каза още инж. Ирена Бориславова.

Поздравителни адреси поднесоха и г-н Паун Илчев, Председател на Българския институт по метрология, д-р Весела Константинова, Зам. председател на Съвета по акредитация към ИА БСА и г-н Георги Милушев , председател на Съюза на метролозите. Поздравления бяха изпратени от Националното научно техническо дружество по дефектоскопия, Център за изпитване и европейска сертификация, Института по отбрана „проф. Цветан Лазаров“, партньорски национални органи по акредитация, акредитирани клиенти на ИА БСА и много други.

По време на събитието проф. д-р Цветана Стоянова, Заместник Ректор на Университета за Национално и Световно Стопанство поднесе специален поздравителен адрес по случай събитието от името на проф. Димитър Димитров, Ректор на Университета за национално и световно стопанство. Проф. Стоянова направи и интересна презентация с която представи резултатите и предизвикателствата от изпълнението на стартиралата в тази година съвместна магистърска програма между УНСС и ИА БСА „Акредитация и оценка на съответствието“.

В края на събитието инж. Бориславова връчи специални сертификати за участие на най-новите попълнения в екипа на ИА БСА с пожелания това да е първата им извървяна нелека стъпка в дългия, но успешен и интересен път на акредитацията.

В събитието участваха повече от 80 представители на Българска служба за акредитация, Български институт по метрология, Българския институт за стандартизация, Съюза на метролозите в България, акредитирани органи за оценка на съответствието, преподаватели в магистърската програма, академичната общност, експерти и други.