Меморандум за сътрудничество между Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ и Университет за национално и световно стопанство

Инж. Ирена Миленова–Бориславова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация" (ИА БСА) и ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции.

УНСС :: Меморандум за сътрудничество с Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (Страница 1) (unwe.bg)