Магистърска програма „Акредитация и оценка на съответствието“

Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, уважаеми клиенти,

С удоволствие Ви съобщаваме, че УНСС съвместно с Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ създадоха нова, която е единствена по рода си Магистърска програма „Акредитация и оценка на съответствието“.

Специалността има интердисциплинарен характер. Тя предоставя съществени знания и практически умения за изключително актуални понастоящем сфери в областта на акредитацията, оценката на съответствието и прилагането им във всички сектори на българската икономика. Учебният план акцентира върху качественото обучение, основано на съвременни методи на преподаване, професионализмът на преподавателите, провеждането на семинари и конференции, участието на гост-лектори и използването на информационни технологии.

Завършилите специалността се дипломират като икономисти с насоченост към акредитацията и органите за оценка на съответствие , което им позволява да се реализират във всички сектори на икономиката и управлението. Натрупаните специализирани знания и умения в областта на акредитацията и оценката на съответствието са доказателство за компетентности и изключително полезна основа за успешна кариера и професионална реализация както в икономическите оператори, така и в редица специализирани структури и държавни агенции.

Повече информация за програмата и кандидатстването може да откриете на сайта на УНСС (Инфо Магистърска Програма УНСС)