ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ 2023

Уважаеми дами и господа, скъпи колеги,

 

По повод 25 години от създаването на Българска служба за акредитация, стартираме нова инициатива „ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ 2023“, която ще се проведе през м. август и септември, 2023 г.

Базирайки се на доказаната максима, че повишаването на квалификацията и развитието на персонала са от съществено значение за всяка организация, в продължение на всекидневната ни дейност над четвърт век доказахме, че познаването на изискванията за акредитация осигурява добавена стойност както за експертите, обезпечаващи ефективната дейност по акредитация, така и за ефикасно управление и положителни резултати за всеки акредитиран Орган за оценка на съответствието.

За да направим възможно правилното тълкуване и прилагане на изискванията за акредитация – международна и национална нормативна рамка, критерии за акредитация, интерпретации и ръководства и правилата за акредитация, ИА БСА стартира организирането на обучения за органи за оценка на съответствието - акредитирани и/или кандидати за акредитация.

Инициативата ще допринесе за изпълнение на основни приоритети на националния орган по акредитация на Република България, и ще осигури постигането на:

Ø устойчивост на дейността по акредитация;

Ø хармонизиране на услугите, предоставяни от акредитираните органи за оценка на съответствието и

Ø разширяване на прилагането на акредитирани услуги за оценка на съответствието и тяхното признаване въз основа на многостранни споразумения.

Курсовете ще се изпълнят в рамките на м. август и септември 2023г. от доказани експерти във всяка област чрез мрежата от партньорски споразумения на ИА БСА. С графика на курсовете в програмата на Лятната академия по акредитация 2023 за месец август, може да се запознаете тук.

Очаквайте скоро и информацията за месец септември!

 

                                           Екипът на Българска Служба за Акредитация