ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНОТО ВТОРО ЗА 2023 ГОДИНА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

На 23.02.2023г. в конферентната зала на ИА БСА на бул. “Д-р -Г.М Димитров“№ 52А, ет.1. беше проведено второто за 2023 година специализирано информационно събитие.

Г-жа Ирена Бориславова, изпълнителен директор на ИА БСА запозна присъстващите с доклада за дейността на ИА БСА за 2022, Становището на Съвета по акредитация, както и приоритетите на агенцията за 2023г

Г-н Рангел Кръстанов- началник отдел акредитация на органи за сертификация и органи за контрол  представи новата ревизия на BAS QI 19 Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на органи за сертификация на биологично продукти, съгласно регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета.

Дейността на дирекция „Биологично производство“ към министерството на земеделието представи д-р Мая Макавеева.

Информация за процеса на въвеждане на нови схеми за акредитация- „Справочник на европейското законодателство и схеми на ЕС с разпоредби за акредитация и/или оценка на съответствието“ представи г-жа Миглена Генкова, началник отдел Акредитация на лаборатории.

Представител на Сдружение на контролиращите лица за биологично производство на информационното събитие беше г-жа Жулиета Димова, която запозна накратко присъстващите с дейността му.

Следващото специализирано информационно събитие ще се проведе на 30.03.2023 г. от 14 часа в конферентната зала на ИА БСА на бул. “Д-р -Г.М Димитров“№ 52А, ет.1.