ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНОТО ТРЕТО ЗА 2023 ГОДИНА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

На 30.03.2023г. в конферентната зала на ИА БСА на бул. “Д-р -Г.М Димитров“№ 52А, ет.1. беше проведено третото за 2023 година специализирано информационно събитие.

Участие и презентации по предварително зададените теми взеха:

  1. Г-н Петър Кирков- национален координатор по киберсигурност към министерството на електронното управление представи темата „Нормативни актове в областта на киберсигурността“
  2. Г-н Тодор Гунчев- главен секретар на ИА БСА с тема „Разработване на кандидат- схемите по  закона за киберсигурността“
  3. Г-н Иван Савов- член на ISO/CASCO, ISO/PC 278, ISO/TC 247, член IAF TC представи темата „Управление на организациите: ISO 37001:2016 Системи за управление срещу подкупи-изисквания с ръководство за използване. Други свързани ISO стандарти и насоки.
  4. Г-жа Марина Георгиева- директор дирекция АООС  представи „Нови документи от системата за управление на ИА БСА- Инструкция за критериите и методите за акредитация и надзор на органи за сертификация извършващи сертификация по ISO 37001 „Системи за управление за борба с подкупването“


На 30.03.2023г. в конферентната зала на ИА БСА на бул. “Д-р -Г.М Димитров“№ 52А, ет.1. беше проведено третото за 2023 година специализирано информационно събитие.
Участие и презентации по предварително зададените теми взеха:
1. Г-н Петър Кирков- национален координатор по киберсигурност към министерството на електронното управление представи темата „Нормативни актове в областта на киберсигурността“
2. Г-н Тодор Гунчев- главен секретар на ИА БСА с тема „Разработване на кандидат- схемите по  закона за киберсигурността“
3. Г-н Иван Савов- член на ISO/CASCO, ISO/PC 278, ISO/TC 247, член IAF TC представи темата „Управление на организациите: ISO 37001:2016 Системи за управление срещу подкупи-изисквания с ръководство за използване. Други свързани ISO стандарти и насоки.
4. Г-жа Марина Георгиева- директор дирекция АООС  представи „Нови документи от системата за управление на ИА БСА- Инструкция за критериите и методите за акредитация и надзор на органи за сертификация извършващи сертификация по ISO 37001 „Системи за управление за борба с подкупването“