ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНОТО ПЪРВО ЗА 2023 ГОДИНА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

На 26.01.2023г. в конферентната зала на ИА БСА на бул. “Д-р -Г.М Димитров“№ 52А, ет.1. беше проведено първото за 2023 година специализирано информационно събитие.

Устойчивостта на дейността по акредитация и хармонизиране на услугите, предоставяни от акредитираните органи за оценка на съответствието и насърчаване на прилагането на акредитирани услуги за оценка на съответствието чрез поддържането на статута на ИА БСА като страна по многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация са част от приоритетите на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.

Г-жа Ирена Бориславова, изпълнителен директор на ИА БСА запозна присъстващите с инициативите на агенцията, свързани с изпълнението на приоритетите  през изминалата 2022г.

На събитието се представи информация за

  • Планиране на оценките на ООС.
  • Ценоразпис на услугите, предоставяни от ИА БСА
  • Подход на ИА БСА за провеждане на преход към акредитация по  ISO 15189:2022
  • Подход на ИА БСА за провеждане на преход към ISO/IEC 27001:2022 (БДС ISO/IEC 27001:2022) ОТ ISO/IEC 27001:2013 (БДС EN ISO/IEC 27001:2017)

Второто за 2023 г. специализирано информационно събитие ще се проведе на 23.02.2023 г. от 14 часа в конферентната зала на ИА БСА на бул. “Д-р -Г.М Димитров“№ 52А, ет.1.