Информация от Международната конференция на тема „Акредитация в условията на криза“

Информация от Международната конференция на тема „Акредитация в условията на криза“


Уважаеми Дами и Господа,

Опитът, който продължихме да трупаме заедно и през изминалата 2021, промени нашите измерения по отношение на разбирането ни за значимостта на здравето, на общуването, на търсенето на пътеки един към друг.

Силата на личната комуникация и обмяната на опит по време на проведената международна конференция на тема „Акредитацията в условията на криза“, потвърдиха че дейността на националния орган по акредитация на Р. България е фундаментална от гледна точка на изграждането на ефективна и функционираща система от организации, които да гарантират безопасност, точност и качество на продуктите и услугите, които се произвеждат и/или предоставят от бизнеса.

Споделянето на опита на акредитираните органи за оценка на съответствието ще продължи и през следващата година по време на информационните срещи всеки последен четвъртък на месеца. Желаещите да представят своята дейност под акредитация ще могат да го направят като заявят това на office@nab-bas.bg.

С темите на  презентациите от конференцията, може да се запознаете тук:

          Кратко представяне на всяка една презентация очаквайте скоро.

„Учете се от вчера, живейте за днес, надявайте се за утре” – Алберт Айнщайн.

С уважение,

Екипа на ИА БСА