ИА БСА ОРГАНИЗИРА ДВУДНЕВEН СЕМИНАР И ДИСКУСИИ

А БСА организира двудневно семинарно обучение и дискусии на тема: „Директива Медицински изделия 93/42 ЕЕС Регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удололствието да ви поканим за участие в двудневно семинарно обучение и дискусии на тема: „Директива Медицински изделия 93/42 ЕЕС Регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009“. 

Обученията са предназначени за нотифицираните органи за оценка на съответствието, като целта е подобряване капацитета за предоставяне на нова услуга на ИА БСА - акредитация за целите на нотификацията.

Дати на провеждане:  24-25.09.2019 г. (вторник - сряда)

Място на провеждане: обучителен център, ет. 1, в сградата на ИА БСА (гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 52А)

При завършване на семинарното обучение ще бъде издаден сертификат.

Покана за събитието можете да изтеглите от ТУК:

Програма на събитието можете да изтеглите от ТУК:

 

За повече информация за проекта:

 

Атанас Атанасов – управител

на „СИСТЕМ СОЛЮШЪН КЪМПАНИ – АТАНАСОВИ“ СД

Тел: 0884 027975, e-mail: ssc.atanasovi@gmail.com

и

Даниела Михайлова – старши експерт, ИА БСА

Тел: 0888 214 167, e-mail: training@nab-bas.bg