Актуализиране на информация от 20.10.2020г. за удължаване на Преходните периоди (период на миграция) на Стандарти за системи за управление и задължителни документи на IAF

Актуализиране на информация от 20.10.2020г. за удължаване на Преходните периоди (период на миграция) на Стандарти за системи за управление и задължителни документи на IAF

Актуализиране на информация от 20.10.2020г. за удължаване на Преходните периоди (период на миграция) на Стандарти за системи за управление и задължителни документи на IAF

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

IAF е определил чрез FAQ (Често Задавани Въпроси) всички преходни/миграционни периоди към нови версии на стандарти  да бъдат  удължени с 6 месеца.

Отговорът на FAQ 20 (ЧЗВ 20) гласи „Да, преходните периоди се удължават за шест месеца. Одитът за преход може да се извърши с техники за отдалечен одит, следвайки това, което вече е изяснено в FAQ 5 (ЧЗВ 5).

FAQ A15: Сертифицирането по OHSAS 18001 може да бъде удължено с до шест месеца, както е подробно описано в ЧЗВ 10. Това означава, че преходният период за мигриране на акредитирани сертификати от OHSAS 18001: 2007 към ISO 45001: 2018 е удължен до: 30 септември 2021 г.

Този отговор се отнася до всички текущи преходи, следователно преходните срокове са както следва:-

За ISO 45001: 2018 – 30 Септември 2021

За ISO 22000: 2018 – 31 Декември 2021

За ISO 50001: 2018 – 28 февруари 2022

IAF е определил и  датите на прилагане на задължителните документи (IAF MD), които са в процес на преход да се удължат с шест месеца.

Отговорът на FAQ 24 (ЧЗВ 24) гласи „Да, преходните периоди на всички задължителни документи на IAF се удължават за шест месеца.“

Информация за често задаваните въпроси за IAF COVID-19 може да намерите на адрес https://iaffaq.com/.