АКРЕДИТАЦИЯТА КАТО ГАРАНТ ЗА ДОВЕРИЕТО НА ПАЗАРА

На 15-ти май 2024г. (сряда) ще се проведе кръгла маса под патронажа на проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на УНСС. Партньор на форума е Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" Очакваме Ви от 10:00 часа в Голяма конферентна зала на УНСС

Акредитацията представлява основна част, нужна за функционирането на цялата система от органи и институции, съставляващи Националната инфраструктура по качеството. Въздействието на резултатите от дейността на акредитираните органи за оценка на съответствието върху развитието на бизнеса е използвано и/или допълвано от други структури на Националната инфраструктура по качеството и е решаващо за оперирането на редица стопански субекти в съответствие със съществуващите международни стандарти и критерии за качество.
Научния форум има за цел да представи мултидисциплинарния характер на магистърската програма чрез гледните точки на участващите в процеса по акредитация и оценка на съответствието:

  • Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
  • Академичните среди в лицето на представители на три катедри от УНСС
  • Заинтересовани страни- държавни и неправителствени организации, органи за оценка на съответствието и др.
Ще бъде дискутирано привличането на младите хора- студенти, докторанти, както и доказани експерти в различни сектори на икономиката с цел осигуряване и поддържане на техническата компетентност на услугите по акредитация.
Научният форум има за цел да представи мултидисциплинарния характер на магистърската
програма чрез гледните точки на участващите в процеса по акредитация и оценка на съответствието:
Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“
Академичните среди в лицето на представители от три катедри на УНСС
Заинтересовани страни– държавни и неправителствени организации, органи за оценка на съответствието и др.
Ще бъде дискутирано привличането на младите хора - студенти, докторанти, както и доказани експерти в различни сектори на икономиката с цел осигуряване и поддържане на техническата компетентност на услугите по акредитация.