АКАДЕМИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ- програма за месец май 2024

ПРОГРАМА АКАДЕМИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2024

Период

Тема

1

16.05.2024

Управление и провеждане на вътрешни одити на системи за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018  и БДС EN ISO/IEC 17020:2012


Информация за курса ТУК

Заявка за участие ТУК

Краен срок за подаване на заявки и плащане: 15.05.2024г.

2

17.05.2024

Управление и провеждане на вътрешни одити на системи за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018  и БДС EN ISO/IEC 17025:2018


Информация за курса ТУК

Заявка за участие ТУК

Краен срок за подаване на заявки и плащане: 16.05.2024г.
Период Тема 
1 11.08.2023 Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност съгласно изискванията на БДС EN ISO 15189:2023 (ISO 15189:2022).

Цел на обучението: Участниците ще се научат да прилагат стандарта за акредитация на медицинските лаборатории БДС EN ISO 15189:2023 (ISO 15189:2022), за да осигурят увереност, че отговарят на определените изисквания. 

2 11.08.2023 Изисквания за дейността на  органите за сертификация на продукти, процеси и услуги съгласно изискванията на  БДС EN ISO/IEC 17065.

Цел на обучението: Участниците ще се научат да прилагат стандарта за акредитация за сертифициране на продукти, процеси или услуги, за да осигурят увереност, че отговарят на определени изисквания. 
В курса ще се разгледат изискванията и прилагането на стандарта при преглед на сертифицирането на продукти и процеси, организация и управленска структура на ООС, управление на безпристрастността, приложими изисквания за ресурси, процес и управление.