55-та Генерална асамблея на Европейската организация за акредитация (EA)

55-тата Генерална асамблея на Европейската организация за акредитация (EA) се проведе на 22-23 май 2024 г. в Брюж, Белгия. Общото събрание събра 81 участници от 45 национални акредитационни органи (NAB), Европейската комисия, ЕFTA и признати заинтересовани страни.

Акценти от 55-тата Генерална асамблея на Европейската организация за акредитация:

  • Общото събрание преизбра президента и вицепрезидента на EA за двугодишен мандат, започващ на 1 януари 2025 г.
  • Общото събрание проведе гласуване на членовете на изпълнителния съвет за следващия двугодишен мандат, започващ от 1 януари 2025 г.
  • Назначен беше нов председател на Комитета за хоризонтална хармонизация.

Всички председатели, избрани по-рано по време на мандата 2023-2024 г., бяха преизбрани за двугодишен мандат, започващ на 1 януари 2025 г.

  • В постоянни усилия за намаляване на въглеродния отпечатък и допринасяне за целта на Европейската комисия да стане първият климатично неутрален континент до 2050 г., членовете на EA активно обсъждаха как въглеродният отпечатък на EA може да бъде намален през последните години.
  • Приключване на действията по Стратегия 2025
  • Актуализация на EA MLA Mark
  • Общото събрание одобри две нови работни точки от Комитета за хоризонтална хармонизация (HHC):

Ревизия на документа EA-2/17 M: Документ на EA за акредитация за целите на нотификацията.

Ревизия на документа EA-3/01 M: Условия на EA за използване на акредитационни символи, лога и други претенции за акредитация и позоваване на статута на подписалите  споразумение EA MLA.

  • Подновяване на споразуменията за сътрудничество

EA поднови своето споразумение за сътрудничество с 8 признати заинтересовани страни:

EFAC (Европейска федерация на асоциациите на сертифициращите органи)

EFLM (Европейска федерация по клинична химия и лабораторна медицина)

EGOLF (Европейска група от организации за изпитване, инспекция и сертифициране на пожар)

EOQ (Европейска организация за качество)

EPPO (Европейска и средиземноморска организация за растителна защита)

ERA (Агенция на Европейския съюз за железниците)

EWF (Европейска федерация за заваряване, съединяване и рязане)

IIOA (Независима международна организация за осигуряване)

31.05.2024