25 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН ОРГАН ПО АКРЕДИТАЦИЯ

1 декември 2023г. в залата на ИА БСА

тържествено беше чествана

25 годишнината от създаването на

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" - националният орган по акредитация на Република България

На събитието присъстваха представители на Министерството на икономиката и индустрията, държавни институции, регулаторни органи, акредитирани лица, висши учебни заведения, оценители и експерти на ИА БСА, гости на събитието.

В своето изказване инж. Ирена Бориславова, изпълнителен директор на ИА БСА, отбеляза, че в продължение на четвърт век, Агенцията подпомага икономическото развитие, търговията и обществената безопасност и ще продължи да спазва, както и досега, принципите за надеждност, независимост, ангажираност и откритост за диалог.

При представяне на историческото развитие на Агенцията бе подчертана ролята и в работата на международните организации през последните години. Благодарност към екипа й прозвучаха във видео-обръщенията на представители на Европейската организация за акредитация (EA), Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC) и Международния акредитационен форум (IAF).

Празничната атмосфера бе наситена с много приветствия, поздравителни адреси, топли думи, цветя и трогателни пожелания.

Бяха връчени сертификати за акредитация на органи за оценяване на съответствието, а служители на ИА БСА бяха наградени с плакети.

Бяха представени за първи път новото лого, новият слоган „Акредитация = глобално доверие“, новата Академия по акредитация и новата магистърската програма в УНСС.


Вижте снимки от събитието: