RSS & Atom Feeds

Емисиите в момента се предоставят в два формата - RSS и Atom.

Ако администраторът е активирал синдикация на емисии, можете да получите емисии за форуми, теми и активни теми.

Повечето съвременни браузъри разполагат с възможности за четене на RSS емисии и автоматично ще открият наличността на емисиите на страниците на форума на YAF.