BB Codes List

BB кодове за форматиране на текст
Удебелен текст
Описание
Маркерът ви позволява да създавате удебелен текст.
Използване
Този текст е удебелен [/ b] [/ noparse]
Изход
Този текст е удебелен
Курсив текст
Описание
Маркерът [i] ви позволява да създавате текст, който е курсив.
Използване
[i] Този текст е курсив [/ i]
Изход
Този текст е курсив
Подчертаване на текст
Описание
Маркерът [u] ви позволява да създавате подчертан текст.
Използване
[u] Този текст е подчертан [/ u]
Изход
Този текст е подчертан
Текст на стачка
Описание
Опаковайте тези маркери, за да прокарате текст
Използване
[s] Този текст е Strike through [/ s]
Изход
Този текст е „Strike through“
Цвят на текста
Описание
Маркерът [color] ви позволява да промените цвета на вашия текст, като анализирате желания от вас цвят.
Използване
[color = blue] този текст е син [/ color]
Изход
този текст е син
Размер на текста
Описание
Маркерът [size] ви позволява да промените размера на вашия текст. Можете да определите стойност от 1-9, тези стойности ще се преобразуват в процентни стойности 1 = 50, 2 = 70, 3 = 80, 4 = 90, 5 = 100, 6 = 120, 7 = 140, 8 = 160, 9 = 180
Използване
[size = 9] Този текст има размер на шрифта 180% [/ size]
Изход
Този текст има размер на шрифта 180%
Текст на шрифта
Описание
Маркерът [font] ви позволява да промените семейството на шрифтовете на вашия текст.
Използване
[font = courier] този текст е в куриерския шрифт [/ font]
Използване
този текст е в шрифта на куриера
Текст наляво / надясно / посока на центъра
Описание
Маркерите [вляво], [вдясно] и [в центъра] ви позволяват да промените подравняването на вашия текст.
Използване
[вляво] този текст е подравнен наляво [/ ляво]
[център] този текст е подравнен по центъра [/ център]
[вдясно] този текст е подравнен вдясно [/ вдясно]
Изход
този текст е подравнен наляво
този текст е подравнен по центъра
този текст е подравнен правилно
Маркиране
Описание
Маркерът [h] ви позволява да подчертавате своя текст.
Използване
[h] този текст е подчертан [/ h]
Изход
този текст е подчертан

BB кодове за създаване на различни връзки
Връзки по имейл
Описание
Маркерът [имейл] ви позволява да се свържете към имейл адрес. Можете да включите незадължителен параметър, за да добавите име на връзка