Свързване с други потребители

Можете да се свържете с друг, като изпратите имейл, ще ги намерите в списъка с членове.

Това обикновено отваря страница, която съдържа формуляр, в който можете да въведете съобщението си. Когато приключите с въвеждането на съобщението си, натиснете бутона „Изпращане на имейл“ и вашето съобщение ще бъде изпратено незабавно.

Мога ли да виждам имейл адреси?

От съображения за поверителност имейл адресът на получателя не ви се разкрива по време на този процес или на друго място във форумите.

Защо не мога да изпратя имейл до някого?

Ако не можете да намерите бутон за електронна поща или връзка за член, това означава, че администраторът е деактивирал функциите за електронна поща за този форум, или че членът е казал, че не желаят да получават електронна поща от други членове.

Какво е частно съобщение?

Регистрираните членове могат също да могат да изпращат съобщения до други членове на този форум чрез системата за лични съобщения.