Редактиране и изтриване на вашите публикации

Ако в момента сте регистрирани и влезли в системата, може да можете да редактирате и изтривате съобщенията си (ако администраторът не е изключил тази опция).

За да редактирате или изтриете публикациите си, щракнете върху бутона „Редактиране“ от конкретната публикация. Ако вашата публикация е първата в темата, изтриването й може да премахне цялата тема.

След като направите своите промени, в долната част на публикацията се появява бележка, която уведомява другите потребители, че сте редактирали публикацията си.

Моля, също така въведете в полето „Причина за редактиране“ причина, поради която сте редактирали това Съобщение.

Могат ли други хора да редактират публикациите ми?

Администраторите и модераторите могат също да редактират вашите съобщения. Ако го направят, в долната част се появява бележка, която казва на други потребители, че публикацията е променена.