• Валиден от 31.08.2022
 • Валиден до 17.12.2022
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 195 ЛИ
 • Лице за контакт ДАНАИЛ ДАЧЕВ

Наименование на ООС: ВИСОКОВОЛТОВА ЛАБОРАТОРИЯ при ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД
Юридическо лице: ЦЕРБ-ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ НА МЕТАЛА ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 17.12.2018
Област: Лаборатории за изпитване
Обхват: Да извършва изпитване на:
Силови трансформатори.
Токови измервателни трансформатори.
Напреженови измервателни трансформатори.
Генератори и двигатели.


Офиси

 • София

  ВИСОКОВОЛТОВА ЛАБОРАТОРИЯ при ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД
  1220 гр. София, р-н Сердика, кв.Военна рампа, ул. Локомотив 1
  info@cerb.bg
  Телефон: 02 810 5454, Факс: 02 832 7029