• Валиден от 22.07.2021
  • Валиден до 15.01.2023
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 280 ЛИ
  • Лице за контакт ВАСИЛ КОШОВ

Наименование на ООС: ВИСОКОВОЛТОВА ЛАБОРАТОРИЯ при „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД
Юридическо лице: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД
Дата на първоначална акредитация: 21.12.2010
Област: Лаборатории за изпитване
Обхват: Да извършва изпитване на: Токови измервателни трансформатори за напрежение от 6 до 220 kV. Индуктивни напреженови измервателни трансформатори за напрежение от 6 до 220 kV. Изолатори за напрежение от 6 до 400 kV. Променливотокови прекъсвачи за напрежение от 6 до 110 kV. Разединители и заземителни разединители за променлив ток, за напрежение от 6 до 110 kV. Силови кабели за напрежение от 3,6/6 до 64/110 kV. Работни средства за работа под напрежение в електрически уредби за напрежение от 1 до 400 kV. Изолиращи щанги за напрежение от 1 до 400 kV. Указатели за напрежение от 1 до 420 kV. Указатели за напрежение за проверка на съвпадение на фазите за напрежение от 1 до 110 kV. Диелектрични ръкавици за напрежение до и над 1000V. Диелектрични боти, ботуши и галоши за напрежение до и над 1000V. Диелектрични килимчета, пътеки и изолиращи поставки за напрежение до и над 1000V.


Офиси