• Валиден от 02.12.2022
 • Валиден до 31.07.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 17 ЛИ
 • Лице за контакт Инж. Елка Иванова Темелчева- Димитрова

Наименование на ООС: ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ И КОНТРОЛ
Юридическо лице: БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Дата на първоначална акредитация: 21.02.2003
Област: Лаборатории за изпитване
Обхват: Офис 1: Да извършва изпитване на:
І. Суровини и продукти от растителен и животински произход: Зеленчуци, плодове и гъби-пресни, замразени или сушени и продукти от преработката им. Житни (зърнени, бобови) и продукти от преработката им. Чай, билки и подправки. Вино. Бира. Ядки и продукти от преработката им. Печено кафе, Разтворимо кафе, Зелено кафе, Какао и какаови продукти. Храни за животни и продукти за производството им. Хранителни добавки. Бебешки и детски храни и напитки. Пчели и пчелни продукти. Части от растения.
ІІ. Продукти за растителна защита и минерални торове: Неорганични торове. Продукти за растителна защита.

Офис 2: Да извършва изпитване на:
Зеленчуци и плодове – пресни, замразени или сушени и продукти от преработката им.


Офиси

 • София

  ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ И КОНТРОЛ
  бул. „Никола Мушанов“ 120, 1330 ж.к. Красна поляна 2,
  lab.clctc@bfsa.bg
  Телефон: 02 812 9870, Факс: