• Валиден от 22.10.2013
  • Валиден до 31.03.2014
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 18 ОКС
  • Лице за контакт Кирил Илиев

Наименование на ООС: „СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД, гр. София ОРГАН ЗА КОНТРОЛ от вид С
Юридическо лице: „СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД, гр. София ОРГАН ЗА КОНТРОЛ от вид С
Дата на първоначална акредитация: 07.11.2001
Област: Орган за контрол
Обхват: Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
Телекомуникационни съоръжения и устройства
Оптична кабелна линия