• Валиден от 10.06.2022
 • Валиден до 28.06.2023
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 105 ОКС
 • Лице за контакт инж. Цено Ценов

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С ВАЛИД ПРИ СД ВАЛИД – ТОНОВА, ЦЕНОВА
Юридическо лице: СД ВАЛИД – ТОНОВА, ЦЕНОВА
Дата на първоначална акредитация: 08.08.2003
Област: Орган за контрол
Обхват: Да извършва контрол на:

Вентилационни инсталации
Климатични инсталации
Микроклимат в работна и битова среда
Шум в работна среда
Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
Шум в населени места територии и устройствени зони в урбанизирани територии и извън тях


Офиси

 • Враца

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С ВАЛИД ПРИ СД ВАЛИД – ТОНОВА, ЦЕНОВА
  ул. Отец Паисий 2
  valid_@abv.bg
  Телефон: 092 661593, 0887371244, Факс: