• Валиден от 14.03.2022
 • Валиден до 26.01.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 39 ОКС
 • Лице за контакт Димитър Божанов

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ООД
Юридическо лице: БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ООД
Дата на първоначална акредитация: 29.05.2002
Област: Орган за контрол от вид C
Обхват: Да извършва контрол на:
Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V.
Микроклимат в работна среда.
Изкуствено осветление в работна среда.


Офиси

 • Разград

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ООД
  ул. "Иван Вазов" № 7, офис № 9
  okcbzut@abv.bg
  Телефон: 0889 53 40 68; 0899 98 56 27, Факс: