• Валиден от 13.07.2022
 • Валиден до 13.07.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 316 ОКС
 • Лице за контакт Мартин Ватрачки

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ОРИОН 5 - ЛАБ при ОРИОН 5 – ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ ООД
Юридическо лице: ОРИОН 5 – ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ ООД
Дата на първоначална акредитация: 21.07.2010
Област: Орган за контрол от вид C
Обхват: Да извършва контрол на:
Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V.
Силови трансформатори за напрежение до 110 кV.


Офиси

 • София

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ОРИОН 5 - ЛАБ при ОРИОН 5 – ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ ООД
  кв. "Борово", бул. „България“; бл. 13; вх. „Ж“; ет. 1; ап. 2
  lab@orion5.org
  Телефон: 02 958 88 36; 0887 706 515, Факс: 02 958 99 48