• Валиден от 11.05.2022
 • Валиден до 11.05.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 14 ЛК
 • Лице за контакт Димитър Марков

Наименование на ООС: Лаборатория за калибриране на средства за измерване при МИКРОСИСТ ЕООД
Юридическо лице: МИКРОСИСТ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 12.03.2018
Област: Лаборатории за калибриране
Обхват: Да извършва калибриране на:
Калибратори и Волтметри за постоянно напрежение. Калибратори и Волтметри за променливо напрежение, при промишлена честота. Калибратори и Волтметри за променливо напрежение, при честота 1 kHz. Калибратори и Амперметри за постоянен ток. Калибратори и Амперметри за променлив ток, при промишлена честота. Калибратори и Амперметри за променлив ток, при честота 1 kHz. Едностойностни резистори, калибратори и многостойностни (магазинни) резистори. Омметри. Преобразуватели с вход DCU и R/ индикатори за температура/. Преобразуватели с вход DCU, DCI за температура, относителна влажност, рН, налягане /индикатори с унифициран входен сигнал/. Вторични преобразуватели с вход: DCU, DCI, R и ACU, ACI при промишлена честота и с изход DCU, DCI. Калибратори на DCU, DCI и R за симулиране на неелектрични величини. Термометри цифрови. Влагомери за относителна влажност (хигрометри). Термометри (аналогови и течностни). Електрични преобразуватели на температура (термодвойки). Резисторни преобразуватели на температура. Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, калибратори, трансмитери /преобразуватели с унифициран изходен сигнал/ за налягане


Офиси

 • Пловдив

  Лаборатория за калибриране на средства за измерване при МИКРОСИСТ ЕООД
  4002 Пловдив, ул. „Мургаш” № 4
  info@microsyst.net
  Телефон: 032/642 519, Факс: 032/640 446